+  

من آن آسمانی سروش خدایم          که فخری به حوا و آدم ندارم
مسیحای مریم شناسد به معجز       کمی از مسیحای مریم ندارم
سخندان شناسد که من اوستادم      که استادی کس مسلم ندارم
به سحر سخن راه اعجاز پویم         بسی گویم و ژاژ و درهم ندارم
به هرسبک وهر بحروهرشیوه گفتم         که  دانند  همتا  و همدم   ندارم
همه شاهکار است گفتارهایم             به اندیشه و لفظ ماتم ندارم
سخن هر چه گفتم همه نغز گفتم       شکرهای آلوده باسم ندارم

دکتر حمیدی

نویسنده : محمد بازیره ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها:


+ منشور کوروش

منشور کورش هخامنشی

رضا مرادی غیاث آبادی

برگرفته از ویــرایــش تـازه و چاپ پـنجم کـتاب «منشور کورش هخامنشی» (چاپ نخست 1377/ چاپ هشتم 1388) از همین نگارنده.

پیشگفتار

منشور کورش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است. دنیای باستان همواره از آتش جنگ‌ها و یورش‌های بی‌پایان در رنج بوده است و کشورهای آشتی‌جو نیز ناچار بوده‌اند تا برای رهایی مردمان خود از تاخت‌و‌تاز‌های همیشگی همسایگان ناآرام، به رویارویی و چیرگی بر آنان بپردازند. اما مهم این است که پیروزمندانِ میدان نبرد و چیره‌شدگان بر شهرها، چگونه با سپاه شکسته و مردم فرودست رفتار می‌کرده‌اند؟‌ تاریخنامه‌های بشری بازگوکننده رفتار نیک کورش بزرگ، پادشاه نیرومندترین کشور آنروز جهان، و کنش‌های ستیزنده دیگر فرمانروایان گیتی بوده است.

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد بازیره ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها:


+ مرگ قو

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد ----- فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی ----- رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب----- که خود در میان غزل ها بمیرد

گروهی برآنند کاین مرغ شیدا----- کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم آن جا شتابد----- که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم ----- ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد ----- شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش واکن ----- که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

دکتر مهدی حمیدی

نویسنده : محمد بازیره ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها:


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس