دلهای پاک خطا نمی کنند

                                   سادگی می کنند

 

وامروز پاک ترین خطا

                                    سادگی است...

/ 0 نظر / 27 بازدید