گاو شیری

براون سوئیس :

 

•         قدیمی ترین نژاد شیری براون سوئیس است.

•         براون سوئیس از نظر وزن بعد از هلیشتاین حایز مقام دوم است.

•         رنگ قهوه ای براون سوئیس از خیلی روشن تا خیلی تیره متفاوت است.

•         براون سوئیس حیوانی رام ولی کمی لجباز است.

•         ین نژاد به سبب اندازه نسبتا بزرگ ، وزن زیاد گوساله ها ، چربی سفید بدن برای پرواربندی و گوشت سفید گوساله تا حد هلیشتاین مقبولیت یافته است.

•         براون سوئیس دیر بالغ می شود و نسبت به نژادهای دیگر دیرتر به اوج تولید می رسند.

•         چرای روی دامنه کوهها منجر به قدرت چرای برتر در این نژاد شده است.

 

 

 مونبیلیارد :

          •         مرکز پرورش اولیه این نژاد فرانسه است.

•         دارای شیر بالاو درصد بالای چربی و پروتیین است-به عنوان یک گاو دو منظوره استفاده می شوند.

•         دارای باروری خوب-کیفیت بالای شیر و گوشت-سازگار با انواع شرایط اقلیمی.

•         گاوهای این نژاد دارای طول عمر زیاد هستند(در طول عمر خود بیش از 100 تن شیر تولید می کنندو بیش از پنج شکم زایش دارند.

       

 ایرشایر :

 •         ایرشایر آخرین نژاد اصلاح شده است.

•         آب وهوا در منطقه ایر در زمان زیادی از سال سرد و نمناک است.

•         گاوهای ایرشایر بزرگتراز گاوهای گرنزی و جرسی است و رنگ آنها از قرمز تا قهواه ای مایل به قرمز و سفید متغیر دارند .

•         گوساله های این نژاد به دلیل وزن و تولید نسبتا پایین برای تولید گوشت گوساله ارزش متوسطی دارند.

•         گاوهای حذفی و گاوهای مازاد نیز برای تولید گوشت دارای ارزش متوسطی می باشند. زیرا خیلی سریع چاق می شوند و دارای چربی سفید هستند.

•         چربی شیر این نژاد 4 درصد و مواد جامد بدون چربی شیر آنها کمتر از گرنزی و جرسی است.

•         شکل پستان این نژاد در مقایسه با اغلب نژادهای دیگر بهترین می باشد.

 نژاد شورت هورن شیری  :

•         نژاد شورت هورن شیری به عنوان نژادی دو منظوره برای تولید شیر و گوشت معروف است.

•         اندازه نسبتا بزرگ آنها امتیازی مثبت برای تولید گوشت و پرداخت قیممت بالا برای گاوهای حذفی است.

•          گوساله های این نژاد به دلیل وزن پایین در هنگام تولد ( 24 تا 36 کیلوگرم ) در مقایسه با گوساله های هلیشتاین و براون سوئیس برای تولید گوشت سفید برتری کمتری دارند.

•         شیر آنها برای مصرف مستقیم و تهیه پنیر کاملا مناسب است.

•          رنگ حیوان از تقریبا سفید تا قرمز متغیر است. ولی بیشتر داری ترکیبی از هر دو رنگ می باشند که به رنگ سرخ تیره معروف است.  

گرنزی

•         گرنزی تا حدی از جرسی بزرگتر است.

•         درصد چربی و همچنین درصد کل مواد جامد بدون چربی در شیر این نژاد اندکی کمتر از جرسی است اما رنگ شیر آن به علت وجود مقدار بیشتر کاروتن زردتر است.

•         وزن گوساله های گرنزی هنگام تولد کمی بیش از گوساله های جرسی است.

•         اندازه کوچکتر ورنگ زرد چربی لاشه موجب می شود که اینها نیز برای تولید گوشت قرمزو گوشت سفید گوساله مناسب نباشد.

•         گرنزی ها دیرتر از جرسی ها بالغ می شوند و قدرت چرای آنها به خوبی جرسی ها نیست.

•         اوهای گرنزی تا حد بسیار بالایی مطیع و رام می باشند.  

 جرسی : 

•         کوچکترین نژاد گاوهای شیری جرسی است که به دلیل چربی زرد برای تولید گوشت قرمز و گوشت سفید گوساله ارزش چندانی ندارد.

•         شیر جرسی ها در مقایسه با سایر نژادها بیشترین درصد چربی و همچنین مواد جامد بدون چربی را دارد.

•         جرسی ها نسبت به تمامی نژادهای دیگرزودتر بالغ می شوند و سریعتر به اوج تولید شیر می رسند .

•         شیر نژاد جرسی به علت کاروتن زیاد زرد رنگ می باشد.

•          گاوهای جرسی به خلوص نژادی شهرت دارند.

/ 0 نظر / 123 بازدید